Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning

Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning

Utförandeplaner
Kod: FEV18EF
Namn: Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 7,5    År 3: 7,5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar: Studiehelheten arrangeras vartannat år.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna avläggs inom yrkesstudierna.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen