Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Tillämpad affärsredovisning » Affärssystem inom ekonomiförvaltningen

Affärssystem inom ekonomiförvaltningen

Utförandeplaner
Kod: FEV18ET03
Namn: Affärssystem inom ekonomiförvaltningen
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 5 sp,
Ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-förstår hur olika it-lösningar stöder de olika delmomenten i redovisningen
-kan tillämpa olika it-system vid utförande av arbetsuppgifter inom företagsets ekonomiförvaltning
-förstår delbokföringarnas roll och koppling till huvudbokföringen
-känner till olika ERP-system
-känner till databaser
Kursspecifika kompetenser (fil): 13936_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen