Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Tillämpad affärsredovisning » Företagsanalys

Företagsanalys

Utförandeplaner
Kod: FEV18ET02
Namn: Företagsanalys
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring och bokslut 5 sp,
Ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13935_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen