Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Tillämpad affärsredovisning » Lönebokföring och löneadministration

Lönebokföring och löneadministration

Utförandeplaner
Kod: FEV18ET01
Namn: Lönebokföring och löneadministration
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring och bokslut,
Arbetsrätt,
Skatterättens grunder
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13934_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen