Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning » Olika organisationsformer i redovisningen

Olika organisationsformer i redovisningen

Utförandeplaner
Kod: FEV18EB01
Namn: Olika organisationsformer i redovisningen
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring och bokslut
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13930_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen