Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning

Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning

Utförandeplaner
Kod: FEB18JUS
Namn: Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar: Profileringsstudierna i justitieförvaltning omfattar 45 sp fördelat på tre studiehelheter omfattande 15 sp. Profileringsstudierna erbjuds i samarbete med Vaasan Ammattikorkeskoulu (VAMK). Novia ansvarar för 15 sp och VAMK för 30 sp. Kurserna som Novia ger erbjuds på svenska medan kurserna som VAMK ansvarar för erbjuds på finska.
Kurserna arrangeras om tillräckligt många studerande anmäler intresse för profileringsstudierna.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen