Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet

Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet

Utförandeplaner
Kod: FEV18IA
Namn: Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet
SP totalt: 45
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar: Profileringsstudierna i internationell handel består av 45 sp uppdelat på tre studiehelheter omfattande 15 sp vardera. 15 sp avläggs läsår 2, internationell affärsverksamhet och 15 sp avläggs läsår 3, företagets internationalisering. Den tredje studiehelheten, logistik, arrangeras vartannat läsår.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna avläggs inom yrkesstudierna.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen