Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning

Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning

Utförandeplaner
Kod: FEV18EB
Namn: Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar: Profileringsstudierna i ekonomiförvaltning består av 45 sp uppdelat på tre studiehelheter omfattande 15 sp. 15 sp avläggs på årskurs 2, Bokföring, bokslut och beskattning och 15 sp på årskurs 3, tillämpad affärsredovisning. Den tredje modulen inom profileringen, fördjupad ekonomiförvaltning, arrangeras vartannat läsår.

Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna avläggs inom yrkesstudierna.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen