Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Leadership tools » Logistics and ERP

Logistics and ERP

Utförandeplaner
Kod: FEV18LT01
Namn: Logistics and ERP
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-förstå logistikens roll i ett företag med tanke på ekonomisk lönsamhet och konkurrenskraft
-känner till olika former av transport
-känner till olika logistikmodeller
-kunskap om ERP-system
-förmågan att planera, organisera och kontrollera inköpsprocessen, transporter, lager och kundservice
Kursspecifika kompetenser (fil): 13892_1.docx
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen