Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Juridik » Marknadsrätt

Marknadsrätt

Utförandeplaner
Kod: FEV18JU04
Namn: Marknadsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handels- och bolagsrätt 6 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13883_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen