Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Affärskunnande 2 » Fördjupad marknadsföring

Fördjupad marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: FEV18AF201
Namn: Fördjupad marknadsföring
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i marknadsföring 5 sp
Kursspecifika kompetenser: -känner till olika verktyg inom digital marknadsföring
-känner till tjänste- och relationsmarknadsföring
-förstår kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
-kan uppgöra strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13875_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen