Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Affärskunnande 1 » Grunder i marknadsföring

Grunder i marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: FEV18AF01
Namn: Grunder i marknadsföring
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till marknadsföringens grundbegrepp
- Förstår betydelsen av och kan tillämpa ett kundorienterat synsätt i
företaget eller organisationen
- Har grundläggande kunskap om och kan analysera kundens
köpbeteende
- Kan utforma en enklare marknadsföringsplan och kan förverkliga den
med hjälp av marknadsföringens konkurrensmedel
- Kan motivera de beslut som görs i marknadsplanen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13858_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen