Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Företagets finansiella omgivning » Finansiering och investering

Finansiering och investering

Utförandeplaner
Kod: FEV18FO05
Namn: Finansiering och investering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring och bokslut 5 sp, Ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
-kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
-känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansierings- och investeringsbeslut
Kursspecifika kompetenser (fil): 13784_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen