Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Företagets finansiella omgivning » Ekonomiplanering

Ekonomiplanering

Utförandeplaner
Kod: FEV18FO04
Namn: Ekonomiplanering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handelsmatematik 3 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar den centrala teorin inom intern redovisning
-förstår principerna för lönsamhetstänkande
- kan uppgöra kalkyler och budgeter som stöd för ekonomiskt beslutsfattande
Kursspecifika kompetenser (fil): 13783_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen