Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Företagets finansiella omgivning » Finansmatematik

Finansmatematik

Utförandeplaner
Kod: FEV18FO02
Namn: Finansmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handelsmatematik, 3 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13781_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen