Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Företagets finansiella omgivning » Handelsmatematik

Handelsmatematik

Utförandeplaner
Kod: FEV18FO01
Namn: Handelsmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: - kan tillämpa de matematiska metoder som behövs i olika situationer inom företagsvärlden såsom procenträkning, indexberäkningar, köpkraft och inflation, valutaberäkningar, ränteräkning och prissättningskalkyler
Kursspecifika kompetenser (fil): 13780_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen