Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Business English 2

Business English 2

Utförandeplaner
Kod: FEV18KO05
Namn: Business English 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13778_1.docx
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen