Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Liike-elämän suomi

Liike-elämän suomi

Utförandeplaner
Kod: FEV18KO03
Namn: Liike-elämän suomi
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Suomi
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13776_1.docx
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen