Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Suomi

Suomi

Utförandeplaner
Kod: FEV18KO02
Namn: Suomi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets lärokurs, eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13775_1.docx
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen