Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Företagskommunikation

Företagskommunikation

Utförandeplaner
Kod: FEV18KO01
Namn: Företagskommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Svenska för affärslivet
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13774_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen