Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Tradenomens basfärdigheter » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: FEV18TB05
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Svenska för affärslivet
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13772_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen