Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Tradenomens basfärdigheter » Projekthantering

Projekthantering

Utförandeplaner
Kod: FEV18TB02
Namn: Projekthantering
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan använda projektrelaterad terminologi
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan analysera projekt och tillämpa verktyg och allmänna teorier på projekt samt ge förbättringsförslag
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil): 13769_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen