Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Tradenomens basfärdigheter » Introduktion till högskolestudier

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: FEV18TB01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga förkunskaper
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13768_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, Företagseknomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen