Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Drift och Energiteknik » Drift- och underhållsmodul 2 » Robotik laborationer

Robotik laborationer

Utförandeplaner
Kod: MAP18RO02
Namn: Robotik laborationer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Hydraulik ich pneumatik, Styr och reglerteknik, Robotik
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13762_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen