Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Bil och transportteknik » Produktions och Automationsteknik

Produktions och Automationsteknik

Utförandeplaner
Kod: MAP18PAU
Namn: Produktions och Automationsteknik
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 8    År 3: 7    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen