Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Bil och transportteknik » Bilmodul 2 » Lastbilsteknik

Lastbilsteknik

Utförandeplaner
Kod: MAP18BI05
Namn: Lastbilsteknik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Personbilsteknik ( Rekommenderad )
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13753_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen