Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Drift och Energiteknik » Maskintekniska grunder » Tillämpad maskinmatematik

Tillämpad maskinmatematik

Utförandeplaner
Kod: MAP18MT04
Namn: Tillämpad maskinmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1
Geometri och vektorer
Funktioner och ekvationer 2
Derivator och integraler
Differentialekvationer
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13680_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen