Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Master of Culture and Art, Entrepreneurship In the Arts; Music, Media and Marketing » Advanced Professional Studies » The Music Scenes and Business » The Music Scenes and Business 1

The Music Scenes and Business 1

Utförandeplaner
Kod: EIA18MSB01
Namn: The Music Scenes and Business 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Master of Culture and Art, Entreprenaurship in Arts; Music, Media and Marketing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen