Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Master of Engineering, Maritime Management » Advanced Professional Studies » Master Studies - Introduction » Leadership and Organization Theory

Leadership and Organization Theory

Utförandeplaner
Kod: MMM17MS03
Namn: Leadership and Organization Theory
SP totalt: 2,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:

- knows central concepts and theoretical discussions in leadership and organization studies
- is able to choose suitable research methods for leadership related research problems
- is able to choose suitable research methods for research problems related to organizational issues
- understands how a theoretical perspective affects one's view on organizations and/or leadership
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen