Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Utförandeplaner
Kod:
Namn:
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 20    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Master of Marine Technology, Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen