Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Bostadshus » Digitala verktyg för projektering i 3D

Digitala verktyg för projektering i 3D

Utförandeplaner
Kod: BYE17BH01
Namn: Digitala verktyg för projektering i 3D
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten Grunder i byggnadsteknik samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper.
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan grunder i att använda relevanta digitala verktyg så som t.ex. BIM-programvara Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit och/eller Vertex för elementär projektering av enkla konstruktioner och bostadsutrymen i 3D.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen