Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Praktik » PRAKTIK » Allmän praktik

Allmän praktik

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16PR01
Namn: Allmän praktik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter.
kan organisera sin verksamhet.
kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag.
känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer.
är medveten om sitt ansvar i relation till en hållbar utveckling på arbetsplatsen.
kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden.
har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen