Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Ekonomistyrning och granskning » Bokslutsanalys

Bokslutsanalys

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ17EG02
Namn: Bokslutsanalys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: förstår betydelsen av att justera bokslutsrapporter.
kan utföra ändamålsenliga nyckeltalsanalyser.
förstår betydelsen av och kan uppgöra lagstadgad finansieringskalkyl.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen