Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Praktik » Praktik » Praktik 2, grafisk design

Praktik 2, grafisk design

Utförandeplaner
Kod: GD16PR02
Namn: Praktik 2, grafisk design
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen