Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Praktik » Praktik » Praktik 1, grafisk design

Praktik 1, grafisk design

Utförandeplaner
Kod: GD16PR01
Namn: Praktik 1, grafisk design
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen