Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Media och kommunikation

Media och kommunikation

Utförandeplaner
Kod: GD18MK01
Namn: Media och kommunikation
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- ha förmågan att tolka det visuella som omger oss i samhället
- behärska ett abstrakt tänkande
- ha förmågan att skapa visuellt fungerande lösningar
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen