Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Profilering

Profilering

Utförandeplaner
Kod: ID16PF01
Namn: Profilering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Inredningsplanering 4
Kursspecifika kompetenser: Kan självständigt hantera arbetsuppgifter inom branschen
Behärskar kreativa processer i det självständiga arbetet
Har förmåga att uttrycka sig verbalt, skriftligt och visuellt
Utvecklar sin personliga kompetens inom inredningsdesign
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen