Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Produktplanering 1

Produktplanering 1

Utförandeplaner
Kod: ID16PL01
Namn: Produktplanering 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå och behärska kreativa processer, planeringsmetoder och visuella presentationsmetoder inom formgivningsarbetet
förstå användarorienterad planering och ergonomins betydelse
förstå samröret mellan etiska, kvalitativa, funktionella och estetiska värden inom produkt-formgivning och kunna tillämpa dessa
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen