Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Materiallära 1

Materiallära 1

Utförandeplaner
Kod: ID16ML01
Namn: Materiallära 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden

kunna grundläggande kunskaper gällande material och kan tillämpa kunnandet
använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
reflektera kring produktens miljöpåverkan från råvara till avfall
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen