Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Designhistoria 1

Designhistoria 1

Utförandeplaner
Kod: ID16DH01
Namn: Designhistoria 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Foto & designhistoria
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
skaffa information genom att reflektera och tillämpa den inom rum- och inredningsplanering
förstå formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
konstindustrins utveckling och historia före andra världskriget
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen