Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Inredningsplanering 1

Inredningsplanering 1

Utförandeplaner
Kod: ID16IP01
Namn: Inredningsplanering 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

känna till arbetsbilden inom rumslig planering
förstå arbetsprocessen inom rumslig planering
använda planeringsmetoder och- verktyg inom branschen
behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen