Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Verkstadsprojekt/trä 2

Verkstadsprojekt/trä 2

Utförandeplaner
Kod: ID16VP02
Namn: Verkstadsprojekt/trä 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Trä- och metallverkstad
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

känna till olika tillverkningsmaterial och deras användning
tillämpa sina grundläggande kunskaper inom verkstadsteknik, planering och tillverkning
förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet och hållbar utveckling
använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen