Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign

Inredningsdesign

Utförandeplaner
Kod: ID16ID01
Namn: Inredningsdesign
SP totalt: 87
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 33    År 3: 30    År 4: 24    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Visuell kompetens
Planeringskompetens
Kompetens inom formgivningsprocessen
Produktionskompetens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen