Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötsel på specialområden

Skogsskötsel på specialområden

Utförandeplaner
Kod: BE16SS
Namn: Skogsskötsel på specialområden
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen