Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utförandeplaner
Kod: SHV16FU
Namn: Forskning och utveckling
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:
- kan använda vetenskaplig kunskap och forskningsmetoder för att utveckla social- och hälsovård
- kan självständigt initiera, bedriva, leda och utvärdera forsknings- och utvecklingsprojekt med hjälp av vetenskapliga metoder
- har förmåga att tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen