Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3

Mangement level stcw function 3

Utförandeplaner
Kod: SF14M3
Namn: Mangement level stcw function 3
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen