Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 2

Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 2

Utförandeplaner
Kod: VÅV16KVV04
Namn: Vård inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext 2
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap VÅV14BV01-BV06
Äldrevård och långvårdsmedicin
Kliniska vårdåtgärder
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen