Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Utveckling och ledarskap » Ekonomisk styrning och uppföljning

Ekonomisk styrning och uppföljning

Utförandeplaner
Kod: SHV17UL03
Namn: Ekonomisk styrning och uppföljning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: SHV17HL02 Hälsoekonomisk styrning och arbetsrätt
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
- behärskar frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar: Kursen genomförs i samarbete med ÅA, Enheten för Vårdvetenskap


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen