Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Utveckling och ledarskap » Organisationsteori och strategiskt arbete

Organisationsteori och strategiskt arbete

Utförandeplaner
Kod: SHV16UL01
Namn: Organisationsteori och strategiskt arbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
- kan analysera social- och hälsovårdens organisationer och beakta samhällsutvecklingen
- är väl förtrogen med huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledarskap
- har förmåga att analysera och tolka organisationen ur ett intressentperspektiv
- kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen
- kan tillämpa och analysera aktuell, tvärvetenskaplig forskning inom ledarskapsområdet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen