Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: SHV16EX
Namn: Examensarbete
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 30    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskning och utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:
- kan utföra ett arbetslivsrelaterat utvecklingsarbete inom social- eller hälsovårdens område i enlighet med vetenskapliga krav och etiska principer
- kan samarbeta kring ett utvecklingsarbete tillsammans med arbetslivets representanter
- utvecklar ett resursförstärkande och innovativt arbetssätt i förhållande till utveckling av verksamhet
- kan fungera som expert inom det egna yrkesområdet och aktivt delge resultat av sitt utvecklingsarbete i professionella sammanhang
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen